De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân sprak donderdagavond over de eerste gemeentelijke begroting. Het ging vooral over Holwerd aan Zee.

Voor het toeristisch megaplan staat immers geen duidelijk bedrag in de begroting gereserveerd. Het financiele plan is, zoals vaker bij fusiegemeenten, ‘beleidsarm’. En in de coalitieagenda schrijft het gemeentebestuur dat er voor Holwerd aan Zee ,,zoveel mogelijk externe middelen’’ moeten worden verzameld.

Coalitie vraagt duidelijke financiering plan

Die ogenschijnlijke gemeentelijke zuinigheid noopte de coalitiepartijen tot een motie, die de gemeente opdraagt tot een duidelijke financiering voor het plan in de eerstkomende perspectiefnota. Het zou in eerste instantie moeten gaan om een half miljoen euro voor de verdere planfase van het project.

De motie oogstte ook buiten de coalitie steun, al vroegen ELP NEF en ChristenUnie wel om een gedegen financiële onderbouwing. Wethouder Jelle Boerema beloofde evenwel te gaan werken aan een begrotingswijziging om de uitgave mogelijk te maken. (bron: www.lc.nl)

%d bloggers liken dit: