Nieuwe vaargeul Holwerd – Ameland

Nieuwe vaargeul Holwerd – Ameland

LEEUWARDEN – Ten westen van de huidige vaargeul Holwerd-Ameland bij boei VA9, heeft zich door de zeer dynamische bewegingen in dit Waddengebied een natuurlijke geul ontwikkeld. Na onderzoek blijkt dat deze geul op dit moment geschikter is als vaargeul dan de...
Het Klooster Claercamppad in Friesland

Het Klooster Claercamppad in Friesland

Het wad is de laatste grote ongerepte wildernis van Nederland. De Friese waddendelta is de perfecte plek om tot jezelf te komen tijdens een inspirerende pelgrimstocht. Het Klooster Claercamppad neemt je mee naar de Waddenzee, het Lauwersmeer, pelgrimsstad Dokkum en...