Werk aan de N358 weer van start! Vanaf maandag 25 februari gaat de schep weer in de grond bij de N358.

De provincie Fryslân is op meerdere plekken tegelijk bezig. Zo gaan we aan de slag bij het kruispunt Wierum-Hantumhuizen en Niawier-Oosternijkerk. Ook gaat aannemer Oosterhof Holman aan de slag bij Holwerd. In Holwerd, op het kruispunt van de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358), leg­gen we een linksaf-vak aan. Via dit linksaf-vak sorteert het verkeer richting de Fiskwei straks voor. Verkeer richting Hallum kan zo vlot door blijven rijden. De weg van Holwerd naar Ternaard is daarnaast toe aan groot onderhoud. Zo herstraten we de Fiskwei en de Ternaarderdyk tot Drieboerehuizen.

Werkzaamheden Holwerd
De weg vanaf de haven bij Holwerd is soms erg druk. Veel auto’s vertrekken tegelijkertijd vanaf de boot en de parkeerplaats. Ze rijden vanaf de provinciale weg N356 (de Grândyk). Vanwege de drukte loopt het verkeer bij de afslag naar de Fiskwei (de N358) vaak vast.

Op het kruispunt van de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358), leg­gen we een linksaf-vak aan. Via dit linksaf-vak sorteert het verkeer richting de Fiskwei straks voor. Verkeer richting Hallum kan zo vlot door blijven. Ook voegen we het voet- en fietspad samen. Daarnaast is de bestrating in Holwerd op de N358 ook toe aan onderhoud. De Fiskwei en Ternaarderdyk worden daarom in de periode van half april tot eind mei opnieuw bestraat. Zo kan deze weg de komende jaren weer veilig worden gebruikt.

Hinder kruispunt Grândyk-Fiskwei
Het fietspad vanaf het kruispunt Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358) tot aan de Nieuwe Zeedijk hebben we al aangelegd. Op het moment dat we het fietspad vanaf de rotonde bij Holwerd tot aan het kruispunt Grândyk en Fiskwei aanleggen, geldt er voor fietsers een omleiding door het dorp.

Voor de aanleg van het linksafvak op het kruispunt Grândyk/Fiskwei gaat het kruispunt maximaal drie dagen dicht. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Ternaarderdyk/Drieboerehuizen/Grândyk.

Hinder groot onderhoud
Om de N358 in Holwerd te kunnen herstraten, sluiten we de weg zes weken af. Aanwonenden en gasten van Vakantiehuisje Smoek kunnen gewoon thuis komen, omdat de parallelweg open blijft.

  • Het verkeer vanuit Ferwert en vanaf Ameland richting Ternaard/Lauwersoog wordt omgeleid via Dokkum. Het verkeer vanuit Groningen/Lauwersoog richting Holwerd wordt bij Metslawier omgeleid via Dokkum.

Openbaar vervoer
De werkzaamheden in Holwerd zorgen ervoor dat buslijnen 150 en 154 twee weken niet via Ternaard kunnen rijden. Reizigers kunnen in Hantum opstappen. In Holwerd blijven alle buslijnen beschikbaar. Meer informatie wordt in de bussen en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Blijf op de hoogte!
Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Hendrik Vries via h.vries@fryslan.frl of bellen met 058 – 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.