Het UNESCO Werelderfgoed Centrum dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee af te pakken. De organisatie wil dat het demissionaire kabinet snel uitlegt hoe het kan dat er in principe toestemming is voor gaswinning in de Waddenzee, terwijl dat in strijd is met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om het werelderfgoed te beschermen.

UNESCO heeft een ultimatum voor 15 januari 2022 gesteld, zo heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer dinsdag laten weten.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil gas winnen voor de kust van het Friese Ternaard. Het boorplatform valt buiten het deel van de Waddenzee dat werelderfgoed is, maar er zijn grote zorgen over de verstoring van de zeebodem en het ecologisch evenwicht.

Omdat ook wetenschappers niet weten welk effect gaswinning zal hebben op het kwetsbare gebied, moet het principe dat mijnbouw en gas- en oliewinning onverenigbaar zijn met de werelderfgoedstatus leidend zijn, vindt het Werelderfgoed Centrum.

Gaswinning voor Ternaard is omstreden

Gaswinning voor de kust van Ternaard is politiek en bestuurlijk zeer omstreden. Maandag constateerde een commissie nog dat er essentiële informatie ontbreekt in het milieueffectrapport dat de NAM heeft laten maken, aldus Omrop Fryslân.

Zo ontbreekt informatie over bodemdaling in aardlagen en over het effect van gaswinning op de natuur. Ook over de aanleg van een gastransportleiding is onvoldoende bekend. De commissie adviseert demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat om een aanvullend rapport te laten maken voordat er eventuele vergunningen worden afgegeven. (bron: www.nu.nl)

%d bloggers liken dit: