Momenteel is de Provinsje Fryslân druk bezig met onderhoud aan het straatwerk van de Fiskwei, waaraan Vakantiehuisje Smoek ligt. Deze werkzaamheden geven helaas enige overlast.

In de periode vanaf maandag 6 mei 2019 t/m vrijdag 29 mei 2019 is ons vakantiehuisje alleen te bereiken via de parallelweg.

Op onderstaande afbeelding staat aangegeven hoe u vanaf richting Dokkum of vanuit richting Leeuwarden door het dorp en via de ventweg normaal bij Vakantiehuisje Smoek kunt komen en als gast uw auto bij het huisje kunt parkeren.

  1. Op de rotonde bij de ingang van het dorp neemt u de afslag het dorp in.
  2. Voor het ‘Amelander Veerhuis’ slaat u linksaf richting ‘Het Keechje’.
  3. Aan het einde slaat u rechtsaf en gaat op het kleine kruispunt rechtdoor, de ‘Kasernestrjite’ in.
  4. Aan het einde van de ‘Kasernestrjitte’ slaat u linksaf en blijft u op de parallelweg.
  5. Na ca. 75 meter staat Vakantiehuisje Smoek aan uw linkerhand en kunt u uw auto parkeren.

Ook kunt u als gast enige hinder ondervinden van deze werkzaamheden, waarbij de voor Vakantiehuisje Smoek kenmerkende rust enig geweld kan worden aangedaan. Met de betrokken partijen is overleg geweest, en ze trachten deze hinder tot een minimum te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.

Richard en Eva Rintjema-Ensel