Maandag 8 oktober werd er in Holwerd een zogenoemde ‘Stroffelstien’ gelegd, ter nagedachtenis aan Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch. Beatrix werd op 5 februari 1938 geboren te Holwerd en in de Tweede Wereldoorlog omgebracht op 2 augustus 1944.

De heer Gunter Demnig, oprichter van de Stroffelstien, legde de steen samen met de familie Mirosch in het trottoir van de Aylvawal ter hoogte van nr. 7. Annie Mirosch lag als nabestaande een bloemstuk bij de stroffelstien. Basisschoolkinderen van OBS de Tsjelke en Ploos van Amstel Skoalle lazen een gedicht voor en lagen rozen rondom de stroffelstien. Wethouder Pytsje de Graaf lag namens de gemeente Dongeradeel een boeket.

Romafamilie
Stroffelstiennen herinneren aan onder andere Joden, Sinti en Roma, homoseksuele en politieke slachtoffers van het naziregime. De familie Mirosch was een romafamilie die tijdens de tweede wereldoorlog door heel Nederland trok. Het gezin bestond uit vier zoons en vier dochters. De zussen en ouders zijn gevangen genomen en overleefden de oorlog niet.

Tijdens de 4 mei-herdenking in 2015 werd de naam Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch voor het eerst genoemd als oorlogsslachtoffer, afkomstig uit Holwerd. Dit prikkelde Jan van der Velde, inwoner van Holwerd, om bij de heer Gunter Demnig een herinneringssteen aan te vragen. De Duitse kunstenaar lag ook een stroffelstienen in Ulrum en Garrelsweer. (bron: www.omropfryslan.nl)