De Provincie Fryslân neemt de regie over van het project Sense of Place. De Stichting heeft aangegeven ,,niet de expertise en middelen te hebben om het project goed voort te zetten”.

De provincie gaat daarom ‘de boventoon’ voeren, meldt Gedeputeerde Staten. Wel blijft de Stichting Sense of Place verantwoordelijk voor de artistieke invulling. In het najaar was al sprake van een mogelijke rol van de provincie. De Stichting vroeg gedeputeerde Sietske Poepjes toen al om hulp.

Sense of Place is een cultureel landschapsproject rond de Waddenzee. Initiator en artistiek-directeur van Sense of Place is Joop Mulder, oud-directeur van het Oerolfestival op Terschelling. Een project van Sense of Place dat al zichtbaar is, is Wachten op hoog Water, een groot beeld van een vrouw op de dijk bij Holwerd. Maker van het beeld is kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten.

Gedeputeerde Staten steekt 278.000 euro in de deelprojecten Wachten op hoog water, De Streken en Camera Batavia. De provincie betaalt 100.000 euro voor de projecten Dijk van een wijf, Terp van de Takomst, Kromme Horne en Mondriaan-kwelder. (bron: www.lc.nl)