Landbouwminister Carola Schouten doet een ultieme poging om de laatste financiële gaten te dichten van Holwerd aan Zee.

Ze zegde dat de Tweede Kamer donderdagavond toe tijdens de behandeling van de Landbouwbegroting. Groen Links-Kamerlid Laura Bromet bracht het onderwerp ter sprake.

Het project aan de Friese noordkust is al flink bedeeld met rijksmiljoenen. Ook draagt de Postcodeloterij 15 miljoen euro bij.

Schouten gaat proberen of zij bij haar collega van Infrastructuur en Waterstaat geld kan losweken uit het potje voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren. ,,Ik kan niet toezeggen dat dat ergens toe leidt’’, waarschuwde ze. ,,Maar het zou nog wel een mogelijkheid zijn.’’

Vakantiehuisje Smoek

Bromet vroeg de minister ,,de laatste hobbels weg te nemen’’. Zij vindt het project Holwerd aan Zee (kosten: 60 miljoen euro) een prachtig voorbeeld van de participatiesamenleving. Ook Schouten is geporteerd van het initiatief, liet zij al eerder blijken. Via de Regiodeal kwam er geld voor beschikbaar. Het ging in totaal om 25 miljoen euro voor Noordoost-Friesland.

Van dat bedrag is 11 miljoen euro nog niet verdeeld, legde de minister uit. ,,Dan is het een eerste logische stap om te kijken of je daarover nadere overeenstemming kunt bereiken in de regio.

Daar wil ik graag in bemiddelen. Dat wil ik doen.‘’ Geld uit de begroting van Infrastructuur en Waterstaat zou voor Holwerd een laatste redmiddel kunnen zijn. De initiatiefnemers moeten daar dan een formele aanvraag voor indienen. (bron: www.lc.nl)

%d bloggers liken dit: