De FNP-divisies zullen de handen ineen slaan in ANNO-verband (Gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noordoost Fryslân). Ze willen onderzoeken of het haalbaar is om een ​​internationaal visevenement (EK of WK) te organiseren in de regio Noordoost Friesland.

Vissen wordt steeds populairder en de Nederlandse Visserijbond heeft meer dan een half miljoen leden. Ook zijn er al veel internationale viswedstrijden georganiseerd en vissen is ook een Olympische sport.

Noordoost Friesland heeft ideale zoetwaterhavens met een uitstekende vispositie en is daarom zeer geschikt voor dergelijke wedstrijden. Deze meerdaagse evenementen trekken veel liefhebbers naar het gebied. “Dus een geweldige kans om de recreatie- en toerismesector in de regio Noordoost te promoten. Mensen komen immers niet alleen om te vissen, maar moeten ook drinken, eten, slapen en komen vaak weer terug.”, aldus woordvoerder Bert Koonstra. (Bron: www.rtvnof.nl)

FNP: Ynternasjonale fiskerij wedstryd nei regio Noardeast-Fryslan

De FNP ôfdielingen sille de hannen yn ANNO-ferbân (gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân) yninoar slaan. Sy wolle ûndersykje oft it helber is om in ynternasjonaal fiskerij evenemint (EK of WK) yn regio Noardeast te organisearjen.

It fiskjen wurdt hieltyd populêrder en de Nederlânske fiskbûn telt mear as in heal miljoen leden. Ek wurde der al in soad ynternasjonale fiskerij wedstriden organisearre en is it fiskjen boppedat in olympyske sport.

Noardeast beskikt oer ideale swiet wetter fearten mei in poerbêste fiskstân en is dêrmei tige geskikt foar soksoarte wedstriden. Dizze meardeiske eveneminten lûke in protte leafhawwers nei de streek ta. “In geweldige kâns dus om de rekreaasje en toerisme sektor yn regio Noardeast in slinger te jaan. Ommers, de minsken komme net allinnich te fiskjen mar moatte ek drinke, ite, sliepe en komme faaks nochris werom,” neffens wurdfierder Bert Koonstra.